Servisná hala Jaguar, Land Rover, Volvo

  • Lokalita
    Bratislava
  • Trvanie služby
    4/2013-7/2013

V rámci expertných služieb bola vykonaná analýza existujúceho stavu budovy. Hlavným zámerom bolo zvýšenie tepelného komfortu v podobe zabránenia významného letného prehrievania. Súčasťou projektu bola aj realizácia termodynamickej simulácie budovy,    merania vnútorného priestoru a návrh opatrení na zvýšenie tepelného komfortu. Súčasťou bol taktiež systémový dohľad pri implementácii opatrení.