Stará Tržnica

Stará Tržnica
  • Lokalita
    Bratislava
  • Rok vypracovania projektu
    2014-2015

Starú tržnicu prevádzkuje Aliancia Stará Tržnica – občianske združenie, ktorá nás požiadala o kontinuálne meranie teploty v budove počas jedného roka. Stará tržnica je multifunkčný priestor v centre mesta pre trhy a kultúrne a spoločenské podujatia s kapacitou až do 1 500 návštevníkov. Meranie sme vykonali offline dataloggermi  (meraná teplota a vlhkosť v priestore). Meracie zariadenia boli rozmiestnené po budove tak, aby pokryli celú budovu.

Na základe nameraných údajov sme Aliancii Stará Tržnica poskytli návrh konceptu vetrania a vykurovania danej budovy.