Kontinuálne meranie spotreby energie vo verejných budovách

Kontinuálne meranie spotreby energie vo verejných budovách
  • Lokalita
    Trenčín
  • Rok vypracovania projektu
    10-11/2015

S našim obchodným partnerom, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou sme realizovali kontinuálne meranie spotreby energií ale aj  teplôt vnútorných priestorov na dvojici verejných budov v meste Trenčín. Jednalo sa okresný úrad a Špeciálnu Základnú Školu Internátnu Vladimíra Predmerského. Súčasťou služby bolo okrem rozboru projektovej dokumentácie, technického prieskumu budovy, voľby charakteristického priestoru budovy, návrhu meracej platformy, inštalácie meracích zariadení, vykonania merania aj vyhodnotenie nameraných údajov. Podrobné vyhodnotenie údajov sa vykonalo po ukončení 30 dňového merania.