Campus Albertov – Architektonická súťaž

  • Lokalita
    Praha
  • Rok vypracovania projektu
    12/2015

S našim obchodným partnerom, PROMA, s.r.o. sme sa zúčastnili architektonickej súťaže „Campus Albertov“, ktorú vyhlásila Univerzita Karlova v Prahe. Jedná sa o najväčšiu investíciu univerzity za posledných sto rokov. Pre Architektonickú kanceláriu sme spracovali návrh energetického konceptu navrhovaných budov. V našom koncepte boli navrhnuté inovatívne, lokálne rekuperácie jednotky pre využitie v zimnom období, zatiaľ čo v letnom období bolo maximálne utilizované prirodzené vetranie využívajúce komínový efekt v kombinácii s optimalizovaným vonkajším tienením. Ako zdroj tepla a chladu bolo navrhnuté vzhľadom na vhodné geologické podmienky tepelné čerpadlo voda/voda. Tepelnú stabilitu budovy by zabezpečoval systém TABS zabudovaný v masívnej oceľobetónovej konštrukcii.