YMCA

 • Lokalita
  Bratislava
 • Rok vypracovania projektu
  2017
 • Investičné náklady
  670 310 Eur
 • Celková ročná úspora energie
  359 270 kWh
 • Zníženie množstva emisií
  77 ton/rok

Objekt YMCA, pre ktorý bol vypracovaný energetický audit, slúži ako multifunkčné kultúrne a občianske centrum so zameraním na rôznorodé skupiny mladých ľudí. V budove sa nachádza hudobný klub, nekomerčné kultúrne centrum, alternatívny klub, divadlo, rôzne občianske združenia a iniciatívy, hudobné skúšobne, koncertné sály, klubovne a kaviarne. Dve poschodia hlavnej časti objektu slúžia ako ubytovacie apartmány.

Vzhľadom na fakt, že predmet energetického auditu je národnou kultúrnou pamiatkou, možnosti návrhu opatrení na úsporu energie boli značne obmedzené. Najväčší potenciál úspor malo najmä technické opatrenie týkajúce sa rekonštrukcie tepelného hospodárstva. Spolu s vhodným spôsobom zateplenia a výmenou pôvodných výplňových konštrukcii podľa požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Bratislava, dosahujú opatrenia úsporou celkovo 39,80 % z priemernej spotreby zemného plynu a elektrickej energie.