Dom odborov - Istropolis

 • Lokalita
  Bratislava
 • Rok vypracovania projektu
  2017
 • Investičné náklady
  80 220 Eur
 • Celková ročná úspora energie
  393 670 kWh
 • Zníženie množstva emisií
  87 ton/rok

Pre komplex budov Domu odborov „Istropolis“, ktoré slúži ako multifunkčné kultúrne a kongresové centrum s rozličnými obchodnými priestormi, bol vypracovaný rozsiahli energetický audit. Komplex budov sa skladá z piatich hlavných objektov – Dom odborov, Výstavná sieň, Kluby, Dom detí a mládeže a Administratívna budova.

Na základe ekonomického a environmentálneho hodnotenia bol vytvorený optimálny súbor opatrení, ktorý zohľadňuje aj zámery majiteľa areálu. Opatrenia sa týkali predovšetkým vzduchotechnických zariadení, osvetlenia a obehových čerpadiel tepelného hospodárstva. Súbor takto navrhnutých opatrení disponuje predpokladanou úsporou na teple 8,4 % a 11,3 % na spotrebe elektrickej energie. Celkovo sa dosahuje výška ročnej úspory na energiách vo výške 9,15 % z priemernej spotreby energií. Vo finančnom vyjadrení sa po realizácii opatrení očakáva úspora 33 735,5 EUR bez DPH ročne.