Tatry mountain resorts, a.s.

 • Lokalita
  celkovo 14 hotelov a 20 lokalít lanových dráh vo Vysokých a Nízkych Tatrách
 • Rok vypracovania projektu
  2018/2019
 • Investičné náklady
  1 477 357 EUR bez DPH
 • Celková ročná úspora energie
  1 311 691 kWh/rok na zemnom plyne a tuhom palive; 2 097 507 kWh/rok na elektrickej energii
 • Zníženie množstva emisií
  552 ton

Na prelome rokov 2018/2019 naša spoločnosť vypracovala komplexný energetický audit pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. Jednalo sa o objekty známych hotelov, údolné a vrcholové stanice lanových dráh a taktiež bol spracovaný podrobný audit areálu Aquapark Tatralandia. Audity boli spracované do celkovo 16 čiastkových energetických auditov aj vrátane kompletného vozového parku TMR. Počas výkonu auditu boli prevedené aj podrobné merania vybraných objektov ako napríklad analýza vnútornej teploty a vlhkosti priestorov, ďalej boli vykonané tzv. Blower door testy (testy vzduchotesnosti) či termovízne merania.

Energetický audit bol zameraný nielen na posúdenie stavu energetických zariadení, ale jeho hlavným cieľom bolo zadefinovať návrh opatrení pre dosiahnutie úspor energií. Počas výkonu energetického auditu boli identifikované dva hotely ako vhodní kandidáti na EPC projekt (Energy Performance Contracting) s celkovou garantovanou ročnou úsporou viac ako 45 000 EUR bez DPH. Okrem investičných opatrení bolo navrhnuté aj zavedenie podrobnejšieho energetického manažmentu.

Logo TMR