Nová Kežmarská chata

Nová Kežmarská chata
  • Lokalita
    Vysoké Tatry
  • Trvanie služby
    2014

Občianske združenie Kežmarská chata vyhlásilo v roku 2014 medzinárodnú architektonickú súťaž NOVÁ KEŽMARSKÁ CHATA. Účelom súťaže bolo získanie najlepšieho architektonického návrhu, ktorý okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti, ekologickej vhodnosti a energetickej výhodnosti, bude originálnym architektonickým dielom, ktoré sa stane vizuálnym znakom novej Kežmarskej chaty v povedomí širokej verejnosti.

Pod vedením a v spolupráci s Doc. Ing. Arch. Branislavom Somorom, PhD. sme sa zúčastnili na tvorbe energetické konceptu.  Predmetom súťaže bolo spracovanie architektonického návrhu  novostavby vysokohorskej chaty na mieste bývalej Kežmarskej chaty, v doline Bielej vody pri Veľkom Bielom plese, na rozhraní Vysokých a Belianskych Tatier, vo výške 1616 m n. m. Chata, ktorej história siaha do začiatku 20-tych rokov minulého storočia, vyhorela v roku 1974.