Polyfunkčný objekt Magnetka

  • Lokalita
    Košice
  • Trvanie služby
    03/2017

Na základe dlhoročnej a viacnásobnej spolupráci s firmou REHAU s.r.o. sme boli oslovení aj na spolupodieľanie sa pri návrhu polyfunkčnej budovy Magnetka v Košiciach.  Naša spolupráca spočívala vo výpočtoch tepelných záťaží vybraných miestností pomocou termodynamickej simulácie so zohľadnením klimatických údajov s hodinovým časovým krokom pre lokalitu Košice. Po konzultácii s projektantom boli vybrané 4 reprezentatívne miestnosti. Výsledky tepelných záťaží rátaných termodynamickou simuláciou mali byť podkladom pre správny návrh zabezpečenia tepelného komfortu. Našim odporúčaním bolo inštalovanie vonkajších žalúzií aj na severozápadnú stranu budovy.