Polyfunkčný objekt EcoPoint

  • Lokalita
    Košice
  • Trvanie služby
    01-02/2017

Taktiež v rámci spolupráce s firmou REHAU s.r.o. sme sa podieľali pri návrhu 2. etapy polyfunkčnej budovy EcoPoint v Košiciach.  Naša spolupráca spočívala vo výpočtoch tepelných záťaží vybraných miestností pomocou termodynamickej simulácie so zohľadnením klimatických údajov s hodinovým časovým krokom pre lokalitu Košice Výsledky tepelných záťaží rátaných termodynamickou simuláciou mali byť podkladom pre správny návrh zabezpečenia tepelného komfortu. Z výsledkov simulácie bolo zrejmé, že pri danej obalovej konštrukcie budovy nie je možné zabezpečiť požadovaný tepelný komfort iba plošným chladením, ale do niektorých miestností je potrebné doplniť ďalší chladiaci výkon, ideálne s vyšším podielom konvektívnej zložky distribúcie tepla/chladu, ktorý zabezpečí permanentné zabezpečenie tepelnej pohody v kanceláriách.