ČSOB Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel

  • Lokalita
    Bratislava
  • Rok vypracovania projektu
    2015

Pre objekt centrály ČSOB bol vykonaný audit realizačnej dokumentácie, predovšetkým posúdenie časti merania a regulácie. Konzultačné služby sa týkali aj projektov vykurovania, chladenia, vzduchotechniky či zdroja chladu. Výsledkom bolo zostavenie správy ako podkladu pre rokovanie a pripomienkovanie projektovej dokumentácie pre jej prehodnotenie a doplnenie.