Administratívny komplex Rosum

 • Lokalita
  Bratislava - Ružinov
 • Trvanie služby
  2012-2013

Zaujímavý architektonický projekt administratívneho komplexu navrhol významný český ateliér Obermeyer Helika. Investor Penta Investments kládol veľký doraz pri návrhu na vysoký štandard kancelárií a energetickú efektivitu budovy, na ktorej sa podieľala naša spoločnosť vo viacerých službách:

 • Vytvorenie 3D počítačového modelu s dohodnutým technologickým nastavením  navrhnutých vlastností obalového plášťa
 • Energetické porovnanie systému TABS so systémom FCU (fan coil unit)
 • Počítačové modelovanie vnútorného prostredia a optimalizácia tepelného komfortu užívateľov
 • Počítačové modelovanie a optimalizácia denného osvetlenia.
 • Porovnanie prevádzkových nákladov výroby a nákupu chladu pre AB Ružinov
 • Posúdenie tepelného komfortu počas odstávky BAT
 • Kontrola realizačnej dokumentácie fasády (stavebno-fyzikálne hľadisko)