Administratívna budova WAGONY – FABRYKA W GNIEWCZYNIE

  • Lokalita
    Gniewczyna, Poľsko
  • Trvanie služby
    2014

Významný slovenský architektonický ateliér Vallo Sadovsky Architects nás oslovil na spoluprácu pri tvorbe zaujímavej administratívnej budovy v Poľsku. V rámci projektu sme riešili štúdiu, ktorá sa zaoberala návrhom konceptu systému HVAC (heating, ventilation, air conditionig). Pri dodržaní štyroch kritérií navzájom so sebou súvisiacich: Kvalita vnútorného prostredia; Energeticky efektívna prevádzka budovy; Inovatívnosť v riešeniach konceptu; Výška investície.

Predstava investora je aby bola budova zaujímavá aj o 5-10 rokov a k tomu bol prispôsobený návrh, ktorý vychádza zo 4 základných pilierov:

  • Kompaktný tvar budovy, vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti obalového plášťa
  • Aktívne tienenie fasády v kombinácii s vhodným statickým tienením
  • Návrh plošného vysokoteplotného chladenia a nízkoteplotného vykurovania
  • Koncept návrhu vnútorného átria

Celkový koncept bol navrhovaný tak, aby spĺňal čo najlepšie  hodnotenie udržateľnosti budovy, ktoré je zárukou, že budova dosiahne určitú mieru udržateľnosti. Prevencia „greenwashingu“.