Tatra banka a.s.

 • Lokalita
  6 čiastkových energetických auditov, z toho 5 auditov veľkých budov v Bratislave a 1 audit, ktorý v sebe zahŕňa všetky pobočky po celom na území Slovenskej republiky
 • Rok vypracovania projektu
  2017
 • Investičné náklady
  167 276 Eur
 • Celková ročná úspora energie
  374 099 kWh
 • Zníženie množstva emisií
  103 ton/rok

Predmetom auditu boli všetky objekty daného podniku v ktorých sa používa energia a auditované boli aj všetky dopravné prostriedky vozového parku. Jednalo sa najmä o obchodné prevádzky, ktoré patria medzi subjekty peňažného trhu a ich hlavnou úlohou je vykonávať obchodnú činnosť v oblasti bankovníctva.

Pri vykonávaní tohto auditu bolo prevedené aj termovízne merania pre 3 centrálne pobočky v Bratislave a vykonali sme aj Blowerdoor test (meranie vzduchotesnosti obalového plášťa budovy) pre jednu pobočku s dátovým centrom.

Navrhnuté boli opatrenia ako napríklad: zateplenie objektov, výmena osvetlenia, úprava riadenia vzduchotechnických a chladiacich jednotiek, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, inštalácia ekonomizérov tepla na dymovodoch kotlov, ovládanie externých žalúzií, využitie odpadového tepla z chladenia či zavedenie energetického manažmentu budov.