Westend Gate

  • Lokalita
    Bratislava
  • Trvanie služby
    8/2015

V rámci expertných služieb bolo vykonané posúdenie typickej kancelárie na 4NP s juhovýchodnou orientáciou  pomocou termodynamickej simulácie v dvoch alternatívach. V rámci vyhodnotenia sme porovnali  riešenia: 1, Vykurovanie a chladenie  systémom temperovania betónového jadra (TABS) modulom BKT a 2, Vykurovanie a chladenie systémom fancoilových jednotiek (FCU). Cieľom posúdenia bolo porovnanie vnútornej operatívnej teploty a tepelnej pohody typickej kancelárie pre vykurovacie a chladiace systémy Výstupy sú pre tzv. testreferenčný rok, kde sme posudzovali obdobie 2 týždňov (1.7–14.7) a letné obdobie (1.6-31.8) pre lokalitu Bratislava. Súčasťou bolo aj vyhodnotenie pomocou Computational fluid dynamics (CFD) simulácie.