Nádvorie Trnava

  • Lokalita
    Trnava
  • Trvanie služby
    2014-2017

V rámci dlhodobej spolupráce medzi e-dome a.s. VALLO & SADOVSKY ARCHITECTS s.r.o. bolo pre objekty v centre mesta Trnava vykonávaných viacero expertných činností. Medzi najdôležitejšie pri formovaní projektu považujeme nasledovné: simulácia tepelnej pohody vo vybraných miestnostiach, počítačová dynamická simulácia zameraná na zabránenie letného prehrievania miestností, vytvorenie konceptu TZB, návrh energetickej koncepcie technologických systémov budovy, energetická optimalizácia stavebných konštrukcií,    posúdenie tepelných mostov,   spracovanie projekčnej dokumentácie pre stavebné povolenie (vykurovanie / chladenie, ZTI, VZT, meranie a regulácia - automatizované riadenie). Samozrejmosťou je asistencia pri výbere dodávateľov technológií a systémový dohľad pri projektovaní a realizácii.