Blumental offices

Blumental offices
  • Lokalita
    Bratislava
  • Trvanie služby
    3/2014

V rámci expertných služieb bolo vykonané odborné poradenstvo v oblasti udržateľnosti budov. Pri voľbe stratégie sme sa zamerali najmä na kategórie Energia a Zdravie užívateľov, energetická optimalizácia budovy pomocou dynamickej počítačovej simulácie a optimalizácia priestorov z hľadiska tepelného komfortu. Ambicióznym cieľom projektu je zabezpečiť pre užívateľov prostredie bez obsahu škodlivých organických zlúčenín (VOC).